skip to navigationskip to main content

Cymraeg

Croeso i Gwyn Thomas and Co.

Eich busnes chi yw ein busnes ni a’n nod ni yw darparu’r atebion ariannol gorau posibl i chi a’ch busnes.Mae cyngor cadarn ynglŷn â chyfrifo a threthi yn hanfodol drwy gydol y cylch bywyd busnes o’r cychwyn cyntaf hyd at ymddeoliad. Gallwn ddarparu’r cyngor cywir ar gyfer bob cam. Yn ysgwydd gref i bwyso arni, yn le i daflu syniadau ac yn ymgynghorydd dibynadwy.

Eich busnes chi yw ein busnes ni

Eich llwyddiant chi yw ein llwyddiant ni

Eich problem chi yw ein problem ni

Yn eich cefnogi heddiw ac ar y ffordd ymlaen

Our Promises

What Our Clients Say

Meet The Team

Services

Sign up for our newsletter