skip to navigationskip to main content

Ardal cleientiaid

Meddalwedd cyfrifo ar-lein sydd wedi ennill gwobrau

Mae ein pecyn meddalwedd Cadw Llyfrau Cwmwl yn helpu symleiddio cadw llyfrau, anfonebu a chyfrifo.

Rheoli eich busnes, i gyd mewn un lle

  • Anfonebau a Dyfynbrisiau  – creu ac addasu eich anfonebau a’ch dyfynbrisiau a’u hamserlennu fel y mynnoch.
  • Adroddiadau rheoli – Dewiswch o ddetholiad o adroddiadau i gadw golwg ar eich llif arian.
  • Rheoli TAW – cadwch olwg gyfredol ar TAW.

Mae meddalwedd Cadw Llyfrau Cwmwl Gwyn Thomas a Co yn berffaith ar gyfer busnesau bach a chontractwyr. Mae’n syml i’w ddefnyddio. Mae’n eich helpu i gadw golwg ar yr arian ddaw i mewn a’r arian aiff allan o’ch busnes a gellir hyd yn oed ei integreiddio â’n cynhyrchion cwmwl eraill.

Our Promises

What Our Clients Say

Meet The Team

Services

Sign up for our newsletter